ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Το μάθημα του 5ου εξαμήνου "Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον", της Τρίτης 5 Δεκεμβρίου (18:00-21:00), αναβάλλεται.

Η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί σύντομα.