Μάθημα "Μεθοδολογία έρευνας": Ανακοίνωση σχετικά με αναβολή μαθήματος

Την Πέμπτη 07/12/2017 το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα εξεταστεί η αναγκαιότητα αναπλήρωσης του μαθήματος.

 

Η διδάσκουσα