«Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ: Η ομάδα» - Ανακοίνωση

Το μάθημα της Πέμπτης 7 Δεκεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.
Σε επόμενο μάθημα θα εξεταστεί η αναγκαιότητα αναπλήρωσης του μαθήματος.

Ο διδάσκων