Αλλαγή στις ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών/ριών

Από τις 10/1/2018, η Γραμματεία του ΠΜΣ θα εξυπηρετεί φοιτητές/ριες και ενδιαφερόμενους/ες κάθε Τρίτη, 12:00-14:00 και Τετάρτη, 10:00-12:00.