«Κοινωνική ψυχολογία Ι» - Οι πιο F.A.Q.

Για μερικές από τις πιο F.A.Q., όπως «ποιά είναι η ύλη;», «ποιά είναι τα συγγράματα;», απαντήσεις, αλλά και άλλες πληροφορίες για το μάθημα, υπάρχουν στο σάιτ του Τμήματος και στο e-class.

Ο διδάσκων