ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017-2018

Διευκρινίζεται ότι οι εισερχόμενοι με τις κατακακτήριες εξετάσεις 2017-2018 κατοχυρώνουν τα τρία μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν, με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία που πήραν σε αυτά είναι πάνω από τη βάση. Σε διαφορετική περίπτωση, θα εξεταστούν κανονικά σε όσα μαθήματα δεν πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν γνωρίζουν τη βαθμολογία που έλαβαν, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία.