Σχετικά με την καταβολή διδάκτρων

Σχετικά με την κατάργηση των διδάκτρων του ΠΜΣ του ΠΤΠΕ μετά το 5ο εξάμηνο φοίτησης, αυτή ισχύει για όσους/ες φοιτητές/ριες εισήχθησαν στο Πρόγραμμα από το 2015 και μετά.