ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΓΡΑΠΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ"

Στο μάθημα "Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος" θα γίνουν 2 γκρουπ: το α' γκρουπ (από Μπασιάνα έως Σακούτη) και το β' γκρουπ (από Σαρρή έως Χριστογιαννούλα). Το α' γκρουπ θα παρακολουθεί το μάθημα την Τετάρτη 9.00-12.00 και το β' γκρουπ την Πέμπτη 12.00-15.00. Ως εκ τούτου καθεμία και καθένας θα παρακολουθεί το μάθημα στο γκρουπ που ανήκει από την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.