ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ + ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ"

Το μάθημα "Μαθηματικά + Λογοτεχνία" διδάσκεται από την Καθηγήτρια Άννα Χρονάκη και τη διδάσκουσα Ελένη Κονταξή από κοινού. Στο αναρτημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Εαρινού εξαμήνου παραλείφθηκε εκ παραδρομής το όνομα της Καθηγήτριας Άννας Χρονάκη. Το μάθημα θα πραγματοποιείται τη Δευτέρα 18.00-21.00 σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα.