ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 'ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ'

Το μάθημα 'Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση' είναι εργαστηριακής μορφής με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν δικαίωμα δικαιολογημένης απουσίας το μέγιστο σε 3 μαθήματα το εξάμηνο.

ΕΙΔΙΚΑ την 7η Φεβρουαρίου το μάθημα θα αρχίσει στις 13.30 λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε εκλεκτορικό.

Μαρία Παπαδοπούλου