Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Καλησπέρα,

τα μαθήματα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας: Γνώση και Εξουσία θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη, 14/02/2018, 12-3 και Πέμπτη, 15/02/2018, 6-9 αντίστοιχα.

ο διδάσκων