ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ανακοίνωση

 

Το μάθημα της Συστηματικής Παρατήρησης

που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13/2/18

θα ξεκινήσει στις 11:45-13:20.

Αυτή η αλλαγή ισχύει αποκλειστικά για αυτήν την Τρίτη.

 

Η διδάσκουσα