ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα "Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και η Διδακτική τους" της Τρίτης 13/2 θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 11.45 - 14.00. Η αλλαγή αυτή θα ισχύσει μόνο για τη συγκεκριμένη εβδομάδα.

Η διδάσκουσα

Β. Χρηστίδου