«Κοινωνική ψυχολογία Ι» – Τε 14 Μαρ: Αλλαγή ώρας

Το μάθημα της Τετάρτης 14 Μαρτίου θα διεξαχθεί 3-6 μμ (ώρα έναρξης: 3:15 μμ) στην ίδια αίθουσα (Σκουβαρά).

Ο διδάσκων