Αναβολή μαθημάτων Καθηγητή Δημήτρη Σακκή και αναπλήρωσή τους

Το μάθημα "Νεότερη Ελληνική Ιστορία: κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις", την Τρίτη 20 Μαρτίου (αίθ. Γ' 6-9 μμ.) αναβάλλεται. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τετάρτη 28 Μαρτίου στην αίθουσα Η2 στις 6-8 μμ..

Το μάθημα "Ζητήματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας", την Τετάρτη 21 Μαρτίου (αίθ. Σκουβαρά 12-3 μμ.) αναβάλλεται. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Πέμπτη 29 Μαρτίου στην αίθ. Σ΄ στις 7-9 μμ..