Εργασίες παλαιότερων ετών στο μάθημα 'Πολυτροπικά κείμενα: Ανάλυση, κατανόηση, παραγωγή'

Όσες φοιτήτριες και φοιτητές έχουν περάσει το μάθημα 'Πολυτροπικά κείμενα: ανάλυση, κατανόηση, παραγωγή' μπορούν να πάρουν πίσω τις εργασίες τους μέχρι τέλη Μαρτίου από το γραφείο της διδάσκουσας κάθε Τρίτη 6-7 και Τετάρτη 10-11.