ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τα μαθήματα «Εισαγωγή στη Μουσική Παιδαγωγική» (Δευτέρα 19/3) και «Συνθέτοντας με τα παιδιά: Θεωρία και πράξη της δημιουργικής μουσικής παιδαγωγική» (Τρίτη, 20/3) ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν.

 

Με νεότερη ανακοίνωση θα οριστεί η αναπλήρωσή τους.

 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος