Μουσεία και Εκπαίδευση: Εκπαιδευτική επίσκεψη

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Μουσεία και Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26/3/2018 Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα -Μουσείο Τσαλαπάτα.  

 Συνάντηση  στις 14.00 στην είσοδο του Μουσείου (Νότια Πύλη, τηλ. 24210-29844). 

Το μάθημα στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην Αίθουσα Γ.