Μάθημα "Μεθοδολογία έρευνας": Ανακοίνωση σχετικά με εκπόνηση προαιρετικής εργασίας 1

Παρακαλώ δείτε στο e-class αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση της εργασίας 1. Η προθεσμία υποβολής της εργασίας είναι 17/04/2018, 23.55. Καμία εργασία δεν θα γίνει δεκτή μετά από αυτήν την προθεσμία.

Όπως έχει ανακοινωθεί, η εργασία είναι προαιρετική, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερη εργασία σχετικά με την οποία θα ενημερωθείτε μετά την ολοκλήρωση της πρώτης. Προκειμένου να πάρετε τη βαθμολογική επιδότηση (1 μονάδα εφόσον το γραπτό σας στις τελικές εξετάσεις βαθμολογηθεί με τουλάχιστον 5) θα πρέπει να εκπονήσετε και τις δυο εργασίες.

Καλή επιτυχία

Η διδάσκουσα