Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ύλη εξετάσεων

Η ύλη των εξετάσεων και τα υποστηρικτικά κείμενα για το μάθημα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης βρίσκονται στο eclass. Όσοι/ες θα εξεταστούν στο μάθημα θα πρέπει να έχουν γραφτεί στο eclass για να έχουν πρόσβαση στην ύλη του μαθήματος.

Η διδάσκουσα