Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/ριών στο ΠΜΣ του ΠΤΠΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Η προθεσμία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας 
(Αίτηση και Δικαιολογητικά) ορίζεται έως τις 31/7/2018.

Σχετικές πληροφορίες για το ΠΜΣ (μαθήματα ΠΜΣ, κανονισμός λειτουργίας ΠΜΣ, κτλ.) καθώς και οδηγίες για την υποβολή φακέλου (αναλυτική προκήρυξη, αίτηση, κλπ.) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.