ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που δεν έχουν εξεταστεί σε κάποιο από τα μαθήματα που διδάσκω, να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση tsouvala@uth.gr 

 

Μαρία Τσουβαλά