Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους Νέους/ες Διδάκτορες στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»

H Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους Νέους/ες Διδάκτορες στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» αναρτήθηκε 01.08.2018 στη σελίδα της Επιτροπής Ερευνών:

http://ee.uth.gr/sites/default/files/procurement_attachments/60o2469v7x-iah_prosklisi_ekdilosis_endiaferontos_-_edvm82.pdf

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν  ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς και ηλεκτρονικώς το φάκελο υποψηφιότητάς τους, το αργότερο έως και την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 στις διευθύνσεις των Τμημάτων, καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αυτών.