Διαδικασία εισαγωγής στο ΠΜΣ - Σημαντικές ημερομηνίες

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής φοιτητών/ριών στο ΠΜΣ, έχουν προγραμματιστεί εξετάσεις Αγγλικών για όσους/ες υποψήφιους/ες δεν κατέθεσαν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες 14.00-16.00 στο Παραλιακό Συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

H λίστα με τους/τις υποψήφιους/ες των εξετάσεων των Αγγλικών, σχετικές οδηγίες, καθώς και οι αίθουσες διεξαγωγής, θα ανακοινωθούν έως 31 Αυγούστου 2018.

Μετά την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας, θα ανακοινωθεί, στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, η λίστα με τους/τις υποψήφιους/ες που θα κληθούν για συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται για τις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2018.