ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SLYMS, ERASMUS +

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης, ο Αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης και Αθλητισμού κ. Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, σας προσκαλούν στην εναρκτήρια εκδήλωση του Ερευνητικού Προγράμματος «Κοινωνιοπολιτισμική Μάθηση Νέων σε Κοινωνίες με Κινητικότητα» /
Sociocultural Learning for Youth in Mobile Societies (SLYMS) στα πλαίσια του Erasmus+, το οποίο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ώρα 18:00. Θα ακολουθήσει συζήτηση-ενημέρωση των Φορέων, των ΜΚΟ, των Ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών θεσμών, των Πολιτών σχετικά με τις δράσεις και τα ερευνητικά σχέδια του Προγράμματος και τη διασύνδεση του με τις Γιορτές Πολυγλωσσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

O Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου

Γιάννης Πεχτελίδης