ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΛΟΥ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι οι αιτήσεις για διαμονή στη Φοιτητική Εστία Βόλου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα γίνονται δεκτές από 11-9-2018 έως 21-9-2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας (2ας Νοεμβρίου και Βερναδάκη, ΤΚ. 38333, Βόλος, τηλ. 24210 74408, 74409. Fax 2421074697).

Σημειώνεται ότι, αντί της βεβαίωσης εγγραφής από τη Γραμματεία του Τμήματος, μπορούν να προσκομίζουν εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.

Η αίτηση με επισυναπτόμενα όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία και μόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εδώ.

ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ