Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας εισαγωγής στο ΠΜΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας του μεγάλου όγκου των αιτήσεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι", η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και της λίστας των επιτυχόντων που θα κληθούν για συνέντευξη, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 21/9/2018.