ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Η προθεσμία εγγραφής των νεοεισερχόμενων Κυπρίων φοιτητών σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρσκευμάτων ορίστηκε από 24 Σεπτεμβρίου έως και 1 Οκτωβρίου 2018.

Παρακαλούμε τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες να περάσουν από τη Γραμματεία του ΠΤΠΕ εντός της προθεσμίας και ώρες 11:00-13:00 προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν σε επόμενη ανακοίνωση.