ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Η καταχώρηση των επιπλέον μαθημάτων από τη Γραμματεία έχει ολοκληρωθεί. Όσα μαθήματα ήταν εφικτό να δηλωθούν, έχουν δηλωθεί.

Κάποια μαθήματα δεν ήταν δυνατόν να δηλωθούν λόγω του ότι είχε συμπληρωθεί ο ανώτερος επιτρεπτός αριθμός μαθημάτων στη δήλωση και πρέπει να βγει κάποιο μάθημα ή δεν ήταν του Τμήματός μας ή υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες να ελέγξουν τις δηλώσεις τους και, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να επικοινωνήσουν με την κ. Καρακατσάνη μέχρι και την Πέμπτη 24/3/2022.

Μετά από αυτή την ημερομηνία, καμία αλλαγή στις δηλώσεις δεν θα γίνεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Η ορθότητα των δηλώσεων είναι ευθύνη των φοιτητών.

- Δεν μπορεί κανείς να εξεταστεί σε μαθήματα τα οποία δεν είναι δηλωμένα.