ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ"

Το μάθημα ¨Θεωρία και Μεθοδολογία δραστηριοτήτων νηπιαγωγείου" δε θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 27/11. Θα αναπληρωθεί τη Δευτέρα, 3/12. Έχει σταλεί σχετική ανακοίνωση στο e-class.

Η διδάσκουσα