ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ"

Το μάθημα ¨Αναλυτικό πρόγραμμα και οργάνωση μαθησιακών εμπειριών στο νηπιαγωγείο" δε θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 28/11. Θα αναπληρωθεί τη Δευτέρα, 3/12. Έχει σταλεί σχετική ανακοίνωση στο e-class.

Η διδάσκουσα