ΜΑΘΗΜΑ: Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Την Πέμπτη 29/11/18, λόγω της ορκομωσίας των φοιτητών, το μάθημα "Η διαπολιτισμική διάσταση στην προσχολική εκπαίδευση" αντί του αμφιθεάτρου ΣΑΡΑΤΣΗ θα γίνει την ίδια ώρα στην αίθουσα Ε του ίδιου κτηρίου (Δελμούζου).

Ο διδάσκων

Κ. Μάγος