Μουσεία και Εκπαίδευση:Εκπαιδευτική επίσκεψη

Στο πλαίσιο του μαθήματος "Μουσεία και Εκπαίδευση" θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Κίτσου Μακρή την Τρίτη  11/12/2018,  9.00-11.00. 

 Το μάθημα της Τρίτης 4/12/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί. Το μάθημα της Τρίτης 11/12/18 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Διεύθυνση: Κίτσου Μακρή 38 (πρώην οδ. Αφεντούλη).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο:

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/lkm.asp