ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΞΕΥΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Το μάθημα «ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:

 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ»

του 7ου  εξαμήνου του ΠΤΠΕ 

της Πέμπτης 6-12-2018

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5-12-18 και

ώρα 12.00-15.00.

 

Βόλος 3-12-2018

 

Ο Διδάσκων

Απ. Μαγουλιώτης