ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Το μάθημα «ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:

 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ»

του 7ου  εξαμήνου του ΠΤΠΕ 

της Πέμπτης 20-12-2018

θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11-12-18 και

ώρα 15.00-18.00.

 

Βόλος 6-12-2018

 

Ο Διδάσκων

Απ. Μαγουλιώτης