Παράδοση εργασιών για το μάθημα "Ανάπτυξη Λόγου στο Παιδί" της κ. Μότσιου

Μπορείτε να παραδώσετε τις εργασίες σας για το μάθημα "Ανάπτυξη Λόγου στο Παιδί" σε ηλεκτρονική μορφή (έχοντας το φλασάκι σας) στον 3ο όροφο (νέο κτήριο, γρ. 8, χώρος ερευνητικής δραστηριότητας) στην κ. Κονταξή τις εξής μέρες και ώρες: Πέμπτη 10/1, 9.00-13.00. Δευτέρα 14/1, 11.00-13.00, Τρίτη 15/11, 10.00-12.00, Τετάρτη 16/11, 10.00-12.00