Μάθημα: Σεμινάριο προετοιμασίας πρακτικής άσκησης (Υπάρχει προθεσμία!)

Σεμινάριο Προετοιμασίας Πρακτικής Άσκησης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προθεσμία: μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2020

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό του μαθήματος παρακολούνται οι φοιτήτριες/τές 7ου εξαμήνου και άνω που θα παρακολουθήσουν στο χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 το μάθημα «Σεμινάριο Προετοιμασίας Πρακτικής Άσκησης»:

(1) να εγγραφούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην πλατφόρμα του e-Class του μαθήματος: https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_186/

(2) να χωριστούν σε ζευγάρια, δηλώνοντάς το στο αντίστοιχο πεδίο (ομάδες χρηστών) του e-class.

Η διαδικασία αυτή είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή των φοιτητριών/τών στο μάθημα «Σεμινάριο Προετοιμασίας Πρακτικής Άσκησης» 7ου εξαμήνου.

Διευκρίνιση 1: Όσες/οι φοιτήτριες/τές είχαν δηλωμένο το πανεπιστημιακό τους e-mail στην πλατφόρμα e-class, έχουν εγγραφεί αυτόματα στο μάθημα.

Διευκρίνιση 2: Οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να εντάσσονται σε ομάδα, μόνο εφόσον έχουν συνεννοηθεί εκ των προτέρων μεταξύ τους για τον αριθμό της ομάδας που θα εγγραφούν. Οι φοιτήτριες/τές που δεν θα μπορέσουν να βρουν ζευγάρι για να συγκροτήσουν ομάδα μέχρι την ορισθείσα προθεσμία, δεν θα πρέπει να εγγράφονται σε κάποια ομάδα. Στην τελευταία περίπτωση, η Διδακτική Ομάδα θα ορίσει τυχαία τη συγκρότηση των ομάδων από τις/τους φοιτήτριες/τές που θα παραμείνουν μη ενταγμένοι.

Για ό,τι νεότερο, η επικοινωνία θα γίνεται μέσω του e-class.

Εκ μέρους της Διδακτικής Ομάδας

Αναστάσιος Σιάτρας