ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΓΓΡΑΦH e-class ΩΣ 4/10

Προθεσμία μέχρι 04 Οκτωβρίου 2019 - Δε θα δοθεί παράταση

 

Οι φοιτήτριες/τές 3ου εξαμήνου και άνω που θα παρακολουθήσουν στο χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 το μάθημα "ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ" θα πρέπει:

(1) να εγγραφούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο e-Class του μαθήματος με τίτλο "ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ" ΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ στον σύνδεσμο: https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_190/

(2) να χωριστούν σε ζευγάρια, δηλώνοντάς το στο αντίστοιχο πεδίο (ομάδες χρηστών) του e-Class του μαθήματος.

Η διαδικασία αυτή είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα με τις τοποθετήσεις των φοιτητριών/τών στα Νηπιαγωγεία και κατ’ επέκταση στη συμμετοχή τους στο μάθημα.