ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές  να προσέλθουν στη  Γραμματεία του ΠΤΠΕ, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση και να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους, από 4/10/2019 έως και 14/10/2019, 10:00-13:00, ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους, όπως παρακάτω:

4/10/2019      από Α έως και Γ

7/10/2019      από Δ έως και Ι

8/10/2019      από Κ έως και Λ

9/10/2019      από Μ έως και Ο

10/10/2019    από Π έως και Ρ

11/10/2019    από Σ έως και Τ

14/10/2019    από Χ έως και Ω

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.  Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής υπογεγραμμένη

2.  Μία φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

3.  Μία μικρή έγχρωμη φωτογραφία

 

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους, ο φοιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για τη γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με το αντίγραφο ταυτότητάς του, για να του χορηγηθούν οι κωδικοί πρόσβασης και η βεβαίωση σπουδών.