ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1ος ΟΔΗΓΟΣ&ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ eclass ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ  με τον 1ο οδηγό παρατήρησης και τα ονόματα των φοιτητών/τριων με τις τοποθετήσεις στα νηπιαγωγεία. 

Η διδάσκουσα