Σχεδιασμός προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το παιδί στην πόλη: eclass και 1η εργασία του μαθήματος

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα να κάνουν εγγραφή στο eclass μέχρι και την Τρίτη 29/10. Επίσης, όλες και όλοι να ενταχθούν σε ομάδα για την 1η εργασία του μαθήματος, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, στο επόμενό μας μάθημα. Στο επόμενο μάθημα θα γίνει και η οριστική επιλογή των θεμάτων των εργασιών σε συνεργασία με τη διδάσκουσα.

Η διδάσκουσα