Μάθημα "Μεθοδολογία Έρευνας": Ανακοίνωση σχετικά με προαιρετικές εργασίες

Στο πλαίσιο του μαθήματος έχετε τη δυνατότητα να εκπονήσετε προαιρετικά δύο ατομικές εργασίες που σας δίνουν επιδότηση μίας μονάδας στο τελικό βαθμό αξιολόγησής σας στο μάθημα, εφόσον η βαθμολογία σας στις τελικές, γραπτές εξετάσεις είναι πάνω από τη βάση (5) και εφόσον εκπονήσετε και τις δύο εργασίες.

Για όλες τις σχετικές πληροφορίες, δείτε στο e-class του μαθήματος, όπου έχει ανακοινωθεί η πρώτη από τις δύο εργασίες.

Η διδάσκουσα