ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ" ΚΑΙ "ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Αναβολή μαθημάτων "Θέατρο στην Εκπαίδευση: θεωρίες και μέθοδοι" και "Θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση"

Τα μαθήματα "Θέατρο στην Εκπαίδευση: θεωρίες και μέθοδοι" και "Θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση" δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 18/11/19 (3-6 και 6-9) και την Τρίτη 19/11/19 (9-12) αντίστοιχα, λόγω ασθενείας της διδάσκουσας. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τους/τις φοιτητές/τριες.

Η διδάσκουσα
ΜΚ