ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ"

Η αναπλήρωση του μαθήματος "Εισαγωγή στο Γραμματισμό" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Νοέμβρη, 6-9 (αντί για τις 4 Δεκέμβρη) στην αίθουσα Θ.

Η διδάσκουσα