ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ"

Το μάθημα "Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου" δε θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26/11.

Η διδάσκουσα

Κατερίνα Μιχαλοπούλου