«Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ: Η ομάδα» – Πε 28 Νοε και Πε 5 Δεκ

Το μάθημα της Πέμπτης 28 Νοεμβρίου δεν θα γίνει (συμμετοχή διδάσκοντα σε συνέδριο).

Το μάθημα της Πέμπτης 5 Δεκεμβρίου θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, περίπου μισού επιπλέον μαθήματος (μερική αναπλήρωση).

Ο διδάσκων