Αναπλήρωση μαθημάτων "Θέατρο στην Εκπαίδευση: Θεωρίες και μέθοδοι" και "Θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση"

Αναπλήρωση μαθημάτων "Θέατρο στην Εκπαίδευση: Θεωρίες και μέθοδοι" και "Θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση"

"Θέατρο στην Εκπαίδευση: Θεωρίες και μέθοδοι": Η αναπλήρωση του μαθήματος της Δευτέρας 18-11-19 θα γίνει τη Δευτέρα 2/12/19 στις 3-6 και 6-9 και για τις δύο ομάδες φοιτητών/τριών.

"Θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση": Η αναπλήρωση του μαθήματος της Τρίτης 19-11-19 θα γίνει την Τρίτη 3/12/19 στις 12-3.

Η διδάσκουσα
ΜΚ