Παράδοση βιβλιαρίων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/ριών 3ου εξαμήνου για το Μάθημα "Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας - Πρακτική Άσκηση"

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του μαθήματος "Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας - Πρακτική Άσκηση" μπορούν να παραδώσουν τα βιβλιάρια Πρακτικής Άσκησης τη Δευτέρα και την Τρίτη, 9 και 10 Δεκεμβρίου αντίστοιχα, και ώρες 10:00 - 12:00 στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Κουμουνδούρου 4, 4ος όροφος.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης