«Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ: Η ομάδα» – Πε 12 Δεκ και Πε 19 Δεκ

Το μάθημα της Πέμπτης 12 Δεκεμβρίου θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, περίπου μισού επιπλέον μαθήματος (μερική αναπλήρωση).

Το μάθημα της Πέμπτης 19 Δεκεμβρίου θα γίνει σε συνεργασία με το μάθημα «Μεθοδολογία έρευνας» στην αίθουσα ΣΑΚΕ (στην κανονική του ώρα). Προγραμματίζεται προβολή και συζήτηση βίντεο που παρουσιάζει μια έρευνα από το χώρο της Κοινωνικής Ψυχολογίας.

Ο διδάσκων