Εγγραφή στο e-class για τα μαθήματα: 1) Εισαγωγή στην Κοινωνική Παιδαγωγική, 2) Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που παρακολουθούν στο Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020 τα μαθήματα: 

1) Εισαγωγή στην Κοινωνική Παιδαγωγική,

2) Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

θα πρέπει να εγγραφούν στο e-class, των αντίστοιχων μαθημάτων, έως 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

Ο Διδάσκων

Β. Πανταζής